Praktyki studenckie

Zasady odbywania praktyk zostały uchwalone na Radzie Naukowej IBI AL w dniu 26 marca 2009 roku i obowiązują dla studentów Wydziału „Artes Liberales”. Można się z nimi zapoznać tutaj [plik_zasady].
Pełnomocnikiem ds. praktyk na Wydziale „Artes Liberales” jest dr hab. Katarzyna Sadkowska – ksadkowska@yahoo.de.

Poniżej zamieszczone zostały wzory wszelkich formularzy niezbędnych do wypełnienia praktyk.

  • Porozumienie w sprawie organizacji praktyk
  • Ramowy program praktyk
  • Wzór wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności
  • Zaświadczenie o odbyciu praktyk (do wypełnienia przez Firmę)

Informujemy, że istnieje też możliwość zaliczenia praktyk w ramach Programu LLP Erasmus – szczegóły dostępne są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

Komentarze są wyłączone.