Studia

Studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Zindywidualizowany program umożliwia poznanie i zrozumienie także kultury wybranego regionu Śródziemnomorza z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniają również teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Studenci śledzą recepcję antyku w kulturze europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji antycznej w Europie Środkowej, uczą się języków klasycznych – łaciny i greki oraz jednego z trzech języków nowożytnych – włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub nowogreckiego. Oprócz tego proponuje się im wykłady z zakresu dziejów Śródziemnomorza, antropologii kultury, kultury łacińskiego średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia, historii kultury bizantyńskiej, a także kultury judaizmu, islamu oraz literatury nowożytnej Grecji.

Studia przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy humanistycznej i wysokim poziomie umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych, specjalistów w pełni rozumiejących przebieg europejskich procesów cywilizacyjnych.

Komentarze są wyłączone.