Moduł iberyjski

Moduł iberyjski pozwala bliżej przyjrzeć się obu krajom Półwyspu Iberyjskiego, zrozumieć skomplikowane procesy historyczno-kulturowe, jakie zachodziły na przestrzeni wieków na obszarze Śródziemnomorza zachodniego, rozpoznać elementy stanowiące wkład różnych kultur w dziedzictwie iberyjskim. Zajęcia prowadzone w tym module nie tylko dostarczają wiedzy z zakresu szeroko pojętej historii kultury Hiszpanii i Portugalii, ale też  narzędzi do obserwowania zjawisk kulturowych na szerokim tle porównawczym, pozwalają też zmierzyć się ze stereotypowym postrzeganiem obu tych niezwykle interesujących i niezmiernie ważnych w dziejach Europy i świata krajów.

Studenci, którzy wybierają ten moduł uczą się języka hiszpańskiego i uczestniczą w konwersatoriach prowadzonych w tym języku, mają też możliwość wyjazdu do różnych portugalskich i hiszpańskich ośrodków uniwersyteckich w ramach programu Erasmus.

Komentarze są wyłączone.