Moduł francusko-włoski

Prowadzący zajęcia modułu włosko-francuskiego poszukują związków współczesności z antykiem, ale przede wszystkich zależy im na zobrazowaniu powiązań między tym obszarem Europy a jej pozostałą częścią, ze wskazaniem nie tylko na kraje i kultury Morza Śródziemnego, ale też na Polskę i region Europy Środkowowschodniej. Studenci decydujący się na uczestnictwo w module będą uczęszczać na ćwiczenia i konwersatoria w języku włoskim prowadzone przez dr. hab. Stefano Radeallego (który prowadzi również zajęcia z włoskiej literatury współczesnej, a także warsztaty pisarskie i translatorskie), uczyć się będą o kulturze i literaturze renesansowych i nowożytnych Włoch m.in. u świetnej znawczyni tak kultury włoskiej, jak łacińskiej prof. Katarzyny Marciniak.

Za część francuską modułu odpowiadają przede wszystkich dwaj wybitni romaniści, profesorowie Maciej Abramowicz i Jan Miernowski, którzy opowiadają o Francji głównie w ujęciu śródziemnomorskim. Zajęciami będącymi głównym łącznikem pomiędzy częściami modułu jest dwuletni wykład (240 godzin) pod tytułem Historia kultury francuskiej i włoskiej, mający przybliżyć studentom zarówno najważniejsze dla kontekstu europejskiego kwestie włoskie i francuskie (od średniowiecza po czasy współczesne), jak i omówić najwybitniejsze dzieła literatury tego regionu.

Komentarze są wyłączone.