Moduły

Studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska pozwalają na inne spojrzenie na obszar Morza Śródziemnego. Podstawę studiów stanowią zajęcia pogrupowane w cztery moduły („ścieżki”), których zasięg tematyczny pokrywa szeroko pojęty obszar Morza Śródziemnego. Wybór modułu oznacza również wybór języka obcego, jakiego student będzie się uczył w trakcie studiów. Na kolejnych podstronach zaprezentowane zostały założenia poszczególnych modułów.

Komentarze są wyłączone.