Nauczanie języków

Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2020/21 przedmioty oferowane przez Wydział „Artes Liberales” na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska, należące do grupy: Nauczanie języków nowożytnych z wykorzystaniem elementów językoznawstwa zostały zaoferowane wszystkim studentom Wydziału „Artes Liberales”. Istnieje możliwość rozliczenia tych przedmiotów jako lektoratów.

Poza nauczaniem języków nowożytnych oferowane są przedmioty nauczania języków starożytnych: języka łacińskiego, greckiego oraz nahuatl (azteckiego). Przedmioty te można rozliczyć jako fakultety dowolnego wyboru. Zajęcia rozwijają kompetencje językowe i przygotowują do nauki języków nowożytnych.

Plan 

Lektorki i lektorzy

Język włoski

Język hiszpański

Język francuski

Język nowogrecki

Język starogrecki i łacina

Nahuatl

Komentarze są wyłączone.