Wyjątkowość

LogoStudia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska oferują naukę w znakomitych warunkach: grupy zajęciowe są nieliczne, co umożliwia studentom bliski kontakt zarówno z kolegami, jak również wykładowcami. Ponadto zindywidualizowany charakter studiów pozwala każdemu z uczestników na budowanie własnego modelu kształcenia i pogłębianie zainteresowań.

Poza czterema modułami regionalno-tematycznymi, które stanowią istotę studiów na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska, student może wybierać spośród zajęć o bardzo różnej tematyce. Wydział posiada bogatą ofertę takich zajęć, którą modyfikujemy co roku zgodnie z potrzebami studentów i kierunkami badań wykładowców. Są to m.in.: teatr antyczny, taniec grecki, wino w kulturze Śródziemnomorza, kultura francuskiego średniowiecza, renesans włoski i europejski, kultura staropolska, antyk romantyków, dzieje Bałkanów, prawosławie, judaizm, współczesna polityka krajów Śródziemnomorza, Polacy w Rosji, modernizacja a globalizacja, starożytne bestie i potwory w popkulturze, literatura dziecięca, audiowizualność w kulturze (filmy, seriale, gry komputerowe).

Wydział „Artes Liberales” jest także miejscem, gdzie wciąż trwają eksperymenty dydaktyczne. To z tego środowiska wyłoniła się na przykład formuła studiów w trybie MISH, przyjęta przez uniwersytety w Polsce, a także na Ukrainie oraz w Rosji. Integralną częścią Wydziału jest Kolegium Artes Liberales – eksperymentalna jednostka dydaktyczna i naukowa koordynująca studia na kierunku artes liberales. Koncepcja tych studiów powstała w wyniku prac prowadzonych z udziałem profesorów ze Stanów Zjednoczonych i z Europy.

Studentom umożliwiamy uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych na naszym Wydziale, które zdobyły wsparcie Unii Europejskiej oraz renomowanych zagranicznych i polskich instytucji.

Komentarze są wyłączone.