Informacje ogólne: cechy i cele programu Kultury Śródziemnomorza

Kultury Śródziemnomorza

Od roku akademickiego 2024/2025 2. stopień kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej przybiera nową formę. W ramach zreformowanego kierunku studenci mają możliwość zgłębiania kultury regionów śródziemnomorskich poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach edukacyjnych, takich jak monograficzne wykłady, zaawansowane seminaria i konwersatoria, które obejmują historię regionu od czasów starożytnych do współczesności w perspektywie interdyscyplinarnej. Kursy językowe prowadzone przez native speakerów pozwalają na osiągnięcie biegłości w języku hiszpańskim lub włoskim na poziomie co najmniej B2+ oraz zdobycie umiejętności w drugim języku do wyboru.

Studenci biorą również udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych na Wydziale, co daje im szansę na prezentowanie swoich prac na konferencjach naukowych i publikowanie w renomowanych czasopismach.

Zajęcia odbywają się w prestiżowych lokalizacjach Uniwersytetu Warszawskiego, takich jak Pałac Zamojskich i Biała Willa.

Godzinowy program zajęć

  • Seminarium śródziemnomorskie magisterskie: po 60h na I i II roku;
  • Proseminarium – metody pisania pracy dyplomowej: 30h na I roku;
  • Metody badań kulturoznawczych: 60h na I roku;
  • Zajęcia kulturowo-językowe (do wyboru hiszpański i włoski): po 240h na I i II roku;
  • Wykłady dotyczące Śródziemnomorza: po 90h na I i II roku;
  • Konwersatoria dotyczące Śródziemnomorza: po 90h na I i II roku;
  • Zajęcia do wyboru z oferty Wydziału “Artes Liberales”: w sumie 90h;
  • Zajęcia ogólnouniwersyteckie: w sumie 90h.

Sylwetki absolwentów

Absolwenci programu kultury śródziemnomorskiej dysponują umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia szerokiego spektrum kultur tego regionu, zarówno w ogólnym zarysie, jak i w odniesieniu do konkretnych obszarów, co jest cenne na rynku pracy i stanowi solidną bazę do dalszej edukacji akademickiej.

Absolwenci mają wszechstronne zrozumienie interdyscyplinarnych metod badawczych i są przygotowani do interpretacji kulturowych tekstów dotyczących regionu śródziemnomorskiego, co otwiera przed nimi drzwi do kariery w różnych dziedzinach, od dyplomacji po dziennikarstwo i instytucje kulturalne. Ich edukacja pozwala na kontynuowanie nauki w ramach studiów doktoranckich oraz rozpoczynanie badań naukowych, jak również pracy w różnorodnych instytucjach związanych z kulturą i edukacją.

Komentarze są wyłączone.