Informacje ogólne: cechy i cele programu

Cechy i cele programu
W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej aspektach, pogłębiając wiedzę dzięki uczestnictwu w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach współprowadzonych również  z ekspertami ze świata kultury (reżyserowie, pisarze, aktorzy, dziennikarze), uwzględniających dzieje Śródziemnomorza od starożytności po czasy współczesne. Studenci uczestniczą również w nowych rozbudowanych modułach językowych obejmujących konwersatoria prowadzone przez native speakerów w językach śródziemnomorskich (po hiszpańsku, nowogrecku, francusku i po włosku, a od niedawna i po rosyjsku), kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru na poziomie C1 oraz możliwość drugiego wybranego języka (także spoza puli) na poziomie B2. Zdobycie szerokich kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym umożliwia studentom również konwersatorium z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzone w języku angielskim. Kończąc studia, absolwenci Cywilizacji Śródziemnomorskiej posiadają zatem niezbędne narzędzia do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy.

Program studiów II stopnia, na których podąża się wybraną ścieżką tematyczną, kładzie nacisk na tematykę kulturową współczesnych regionów Śródziemnomorza: nowogreckiego, włoskiego i iberyjskiego, w tym na współczesną kulturę masową. Dzięki odpowiednio dobranej ofercie seminariów, wykładów monograficznych i konwersatoriów studenci mogą wybierać sprofilowane specjalizacje w zakresie cywilizacji antycznej i jej recepcji czy współczesnej kultury Śródziemnomorza (kultura nowogrecka, włoska, hiszpańska).

Seminaria główne i poboczne
Seminaria, wokół których zorganizowane są studia II stopnia i w ramach których powstają prace magisterskie, dzielą się na główne oraz poboczne. Te pierwsze rozwijają szerokie tematy badawcze w zakresie studiów recepcyjnych, kontaktów historyczno-kulturowych między Wschodem a Zachodem oraz ideowej przestrzeni między literaturą a sztuką. Seminaria poboczne skupiają się na tematyce podróży oraz na styku między kulturą dawną, nowożytną i współczesną – zawsze w kontekście śródziemnomorskim.

Konwersatoria językowe
Wszystkie nasze konwersatoria językowe są od lat prowadzone z native speakerami. Celem takich zajęć jest rozwijanie praktycznej umiejętności komunikowania się w danym języku – francuskim, hiszpańskim, nowogreckim, włoskim lub rosyjskim. Zajęcia odbywają się w małych grupach i mają charakter swobodnego konwersatorium. Konwersacje koncentrują się wokół określonej tematyki: literatury, kultury, historii, polityki, nowych mediów. Jest to świetna okazja, aby doskonalić użycie języka w najbardziej bieżących, praktycznych kontekstach pod okiem doświadczonego lektora. Konwersatoria językowe: Dziedzictwo historyczne Hiszpanii; Współczesna Hiszpania; Szaleństwo we włoskiej literaturze XX wieku: między literaturą a psychiatrią; Strategie narracyjne we współczesnej francuskiej prozie autobiograficznej; Sztuka pisania (literackiego).

Przykładowe przedmioty
Historia kultury i literatury Grecji i Rzymu; Historia literatury bizantyńskiej; Historia i literatura Grecji nowożytnej; Historia literatury francuskiej i włoskiej; Historia kultury iberyjskiej; Historia kultury iberoamerykańskiej; Sztuka renesansu i baroku; Dzieje współczesnego Śródziemnomorza; Tradycje antyczne w Europie Środkowej; Kultura audiowizualna; Kultura prezentacji i sztuki pisania; Podstawy ochrony własności intelektualnych; Instytucje kulturalne i ich zasady; Metodologia pracy naukowej. Ważnym filarem studiów jest uwzględnienie w programie zajęć koniecznych do pełnego zrozumienia zagadnień sytuujących się na przecięciu różnych dyscyplin (antropologii, semiotyki, literaturoznawstwa itp.). Literatura polska na warsztatach włoskich tłumaczy; O wielkich religiach monoteistycznych. Relacje chrześcijaństwa z islamem i judaizmem; O współczesnych Włoszech (XX–XXI w.) przez pryzmat kinematografii.
Zajęcia odbywają się w okolicy Kampusu Centralnego UW w Pałacu Zamojskich Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium „Artes Liberales” w Białej Willi ul. Dobra 72 w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Komentarze są wyłączone.