Ogłoszenie – wysokości opłat

Wysokość opłat za usługi edukacyjne reguluje Zarządzenie Rektora UW

Komentarze są wyłączone.