UW a nowy Statut

Biuro Prasowe UW uruchomiło stronę  UW a nowy Statut – na której są publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian na uczelni wynikających z przyjęcia przez Senat UW w czerwcu 2019 r. nowego Statutu uczelni.

Odnośnik do tych zasobów znajduję się na stałe w menu tej strony (→ Linki).

Miejsce i terminy składania wniosków na semestr zimowy 2019/20

UWAGA

Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów

 

[Studenci składają wnioski]

  • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
  • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
  • o zapomogę – w Biurze Zarządu Samorządu Studentów;
  • o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.

[Doktoranci składają wnioski]

  • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 i o zapomogę – w Biurze Spraw Doktoranckich; żeby otrzymać wyrównanie stypendium socjalnego za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
  • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
  • o stypendium rektora – do komisji doktoranckiej jednostki, w której odbywają studia doktoranckie; termin na złożenie wniosku upływa 31 października 2019 r.

Wnioski o zapomogę będzie można wypełniać od wtorku,, 15 października 2019 r. Wnioski o zapomogę będzie można składać przez cały rok akademicki, do 31 sierpnia 2020 r.

Rzeczniczka Praw Studenta

ZSS UW informuje, że od 1 października 2019 r. nową Rzeczniczką Praw Studenta jest Katarzyna Wardzyńska (rps@samorzad.uw.edu.pl). Wraz z nią powołany został zespół zajmujący się sprawami na poszczególnych kampusach, oraz konsultantka ds. przemocy seksualnej.

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Do 10 października warszawscy studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

– mają średnią co najmniej 3,5

– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,

– miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1500 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Rekrutacja dla studentów kończy się 10 października 2019 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów:

stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph prowadzi nabór do recenzowanej monografii naukowej pt: Sport i zdrowie. Historia, prawo, społeczeństwo.

Zachęcamy wszystkich studentów, doktorantów, pracowników naukowych, ekspertów w dziedzinie sportu i pasjonatów zdrowego trybu życia do publikacji rozdziału w recenzowanej monografii naukowej pod redakcją, publikowanej przez Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph (5 pkt MNiSW).

Wszystkie informacje i szczegóły znajdują się na stronie: www.archaegraph.pl/sportizdrowie

Proponowane zagadnienia:
– Historia sportu – wybrane zagadnienia z różnych epok historycznych
– Kobieta w „męskim” świecie sportu
– Inżynieria sportowa
– Doping w sporcie – aspekty prawne
– Zdrowe odżywianie i dieta w sporcie
– Prawo sportowe – w Polsce i na świecie
– Wojna futbolowa
– Medycyna konwencjonalna i niekonwencjonalna w sporcie
– Korupcja w sporcie
– Wpływ sportu na zachowania społeczne – pozytywy i negatywy
– Ludzie, którzy zmienili oblicze sportu
– Sport i zdrowie w naukach humanistycznych – sztuka i literatura
– Zdrowie psychiczne a tężyzna fizyczna
– Psychologia sportu
– Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
– Tężyzna fizyczna w wojskowości i służbach porządkowych

Abstrakty (ok. 1000 – 2000 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać n adres: wydawnictwo@archaegraph.pl – jako temat wiadomości prosimy napisać: Sport i zdrowie – monografia naukowa
Abstrakt powinien zawierać (poza opisem pracy) imię i nazwisko, afiliację oraz kontakt mailowy.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy wydawnictwo@archaegraph.pl
Zachęcamy do przejrzenia zawartości strony internetowej wydawnictwa www.archaegraph.pl
Powyższe zagadnienia to propozycje i należy je traktować jako ogólnikową wskazówkę do sformułowania właściwego tematu pracy.

Publikacja planowana jest na I kwartał 2020 roku

Łączę wyrazy uznania,
Karol Łukomiak/Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph

Przewodnik dla studentów I roku

Biuro Prasowe UW przygotowało dla studentów I roku przewodnik zawierający najważniejsze informacje na temat uczelni.

Publikację w wersji elektronicznej można pobrać na stronie UW.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/20

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/20

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że według nowych zasad ubiegania się o stypendium ministra, prosimy o przesyłanie odpowiednio przygotowanej dokumentacji do dnia 30.09.2019 na adres: karolina.koper@al.uw.edu.pl. Szczegóły znajdują się na stronie BSS: http://bss.uw.edu.pl/stypendium-ministra-2018-2019/ 

Praktyki i staże studenckie w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

To już kolejny rok, kiedy Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii jest współorganizatorem Konkursu Przedsiębiorca Roku UW. Konkurs to inicjatywa zorganizowana pod patronatem Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem Konkursu jest propagowanie działań przedsiębiorczych oraz przedstawienie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych przykładów:
– studentów,
– absolwentów,
– pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, angażujących się w tworzenie i rozwijanie firm.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 października 2019 r. w 5-ciu kategoriach:
– Master of Business,
– Startup roku UW,
– Startup roku Wydziału Zarządzania UW,
– Innowacja / Innowator roku,
– Przedsiębiorca społeczny.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/2ZhesqE. Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: https://przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl

OFICJALNE GRUPY UW NA FACEBOOKU

Wszystkich studentów Wydziału „Artes Liberales”, a w szczególności przyszłych studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów UW na Facebooku.

www.facebook.com/groups/UWstudenci

Powstająca platforma to kanał komunikacji dla społeczności Uniwersytetu, a jej celem jest wymiana informacji o wszystkim, co dotyczy studiowania na UW. To właśnie tu uzyskasz prawidłowe i w pełni merytoryczne odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz dowiesz się, co aktualnie dzieje się na naszej uczelni!

 

grupy-na-facebooku_zdje%cc%a8cie-na-strone%cc%a8

 

Are you coming from abroad to study at the UW? Join “Welcome at the University of Warsaw” group! Learn more about studying at the UW, meet new people and take part in the events aimed at students from all over the world!

https://www.facebook.com/groups/WelcomePointUW/