Stypendium Ministra​

Uprzejmie informujemy, że w roku 2017 studenci będą mogli składać wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez USOSweb. Wygenerowane z systemu podanie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami do Dziekanatu Wydziału „Artes Liberales” (ul. Dobra 72) do 15 września. Odpowiedni moduł powinien zostać uruchomiony w USOSweb 7 sierpnia.

Godziny dziekańskie

Prodziekan Wydziału „Artes Liberales” ogłasza w dniu 22 grudnia od godz. 15.00 godziny dziekańskie.

Sesja wrześniowa

Zarządzenie nr 4/2016 Prodziekana ds. studenckich Wydziału „Artes Liberales”

Zgodnie z & 17 ust. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku ogłaszam harmonogram egzaminów i zaliczeń w czasie sesji poprawkowej na Wydziale „Artes Liberales”. Plan egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych przez wykładowców na Wydziale „Artes Liberales” stanowi załącznik do pisma.

Sesja w semestrze letnim

Zarządzenie nr 3/2016 Prodziekana ds. studenckich Wydziału „Artes Liberales”

Zgodnie z & 17 ust. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku ogłaszam harmonogram egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych na Wydziale „Artes Liberales”. Plan egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych na Wydziale „Artes Liberales” stanowi załącznik do pisma.

Praca wydziału w dniu 27 maja 2016

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w piątek 27 maja na Wydziale „Artes Liberales” zostały ogłoszone godziny dziekańskie od 8:00 do 20:00.

Sesja zimowa

Zarządzenie nr 1/2016 Prodziekana ds. studenckich Wydziału „Artes Liberales”

Zgodnie z & 17 ust. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku ogłaszam harmonogram egzaminów i zaliczeń w czasie sesji egzaminacyjnej zimowej w roku akademickim 2015/16. Plan egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych na Wydziale „Artes Liberales” stanowi załącznik do pisma.

Sesja wrześniowa

Zarządzenie nr 3/2015 Prodziekana ds. studenckich Wydziału „Artes Liberales”

Zgodnie z & 17 ust. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku ogłaszam harmonogram egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych na Wydziale „Artes Liberales”. Plan egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych na Wydziale „Artes Liberales” stanowi załącznik do pisma.