Sesja zimowa

Zarządzenie nr 1/2015 Prodziekana ds. studenckich Wydziału „Artes Liberales”

Zgodnie z & 17 ust. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku ogłaszam harmonogram egzaminów i zaliczeń w czasie sesji egzaminacyjnej zimowej roku akademickiego 2014/15. Plan egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych przez wykładowców na Wydziale „Artes Liberales” stanowi załącznik do pisma.

Sesja wrześniowa

Zarządzenie nr 3/2014  Prodziekana ds. studenckich Wydziału „Artes Liberales”

Zgodnie z & 17 ust. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku ogłaszam harmonogram egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych w sesji poprawkowej na Wydziale „Artes Liberales”. Plan egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych przez wykładowców na Wydziale „Artes Liberales” stanowi załącznik.

Sesja zimowa

Zarządzenie nr 5/ 2013 Prodziekana ds. studenckich Wydziału „Artes Liberales”

Zgodnie z § 17 ust. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku ogłaszam harmonogram egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych na Wydziale „Artes Liberales” w czasie sesji zimowej (w załączniku). Plan egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych na Wydziale „Artes Liberales” stanowi załącznik.

20/11: promocja książki „Macedonia…”

Od Profesor Jolanty Sujeckiej otrzymaliśmy zaproszenie na promocję
książki pod jej redakcją Macedonia:Land, Region, Borderland. Promocja odbędzie się ona 20 listopada o godz. 19.30 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes
Liberales”. Szczegóły w załączniku.

27/9: dzień adaptacyjny

Dzień adaptacyjny dla studentow pierwszego roku odbędzie sie 27 września (piątek).

Sesja wrześniowa

Zarządzenie nr 4/2013 Prodziekana ds. studenckich Wydziału „Artes Liberales”
Zgodnie z & 17 ust. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku ogłaszam harmonogram egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych na Wydziale „Artes Liberales” w czasie sesji wrześniowej. Plan egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych na Wydziale „Artes Liberales” stanowi załącznik.

Sesja letnia

Zarządzenie nr 3/ 2013 Prodziekana ds. studenckich Wydziału „Artes Liberales”

Zgodnie z § 17 ust. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku ogłaszam harmonogram egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych na Wydziale „Artes Liberales” (w załączniku).

2/5 i 30/5: godziny dziekańskie

Prodziekan ds. Studeckich WAL UW ogłosił w dniach 2/5 oraz 30/5 godziny dziekańskie na Wydziale „Artes Liberales” – od 8:00 do 20:00.