Szkolenie BHP

Dziekanat Wydziału „Artes Liberales” informuje, że obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku studentów będzie przeprowadzone poprzez platformę internetową COME.

Szczegóły na stronie COME.

Program szkolenia jest dostępny od 6 listopada 2017 r. do 9 lutego 2018 r. Szkolenie zakończy się egzaminem testowym, a zaliczenie będzie automatycznie przesyłane do USOS po zakończonych turach szkolenia.

Termin poprawkowy: 2–8 marca 2018 r. Dodatkowe terminy nie są przewidziane.

Wyjazdy Erasmusowe na studia częściowe w Albanii i Rosji

Otwarto właśnie rekrutację na wyjazdy Erasmusowe na studia częściowe w Albanii i Rosji w ramach projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 dla studentów Wydziału„Artes Liberales”, Kolegium MISH, Kolegium Artes Liberales. Szczegóły zawarte są w załącznikach:
1_ERASMUS_WAL_wyjazdy_studentow_Rosja_Albania_2017-18
2_ERASMUS_KA107_poza_UE_zasady kwalifkacji_2017-18
3_ERASMUS_KA107_poza_UE_wymagania uczelni partnerskich
4_ERASMUS_KA107_poza_UE_zasady finansowania
5_ERASMUS_KA107_poza_UE_Learning_agreement

Poradnik dla studentów pierwszego roku

Zarząd Samorządu Studentów UW przygotował Poradnik dla dla studentów rozpoczynających studia.
Wersja interaktywna dostępna online tutaj.

Stypendium Ministra​

Uprzejmie informujemy, że w roku 2017 studenci będą mogli składać wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez USOSweb. Wygenerowane z systemu podanie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami do Dziekanatu Wydziału „Artes Liberales” (ul. Dobra 72) do 15 września. Odpowiedni moduł powinien zostać uruchomiony w USOSweb 7 sierpnia.

Godziny dziekańskie

Prodziekan Wydziału „Artes Liberales” ogłasza w dniu 22 grudnia od godz. 15.00 godziny dziekańskie.

Sesja wrześniowa

Zarządzenie nr 4/2016 Prodziekana ds. studenckich Wydziału „Artes Liberales”

Zgodnie z & 17 ust. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku ogłaszam harmonogram egzaminów i zaliczeń w czasie sesji poprawkowej na Wydziale „Artes Liberales”. Plan egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych przez wykładowców na Wydziale „Artes Liberales” stanowi załącznik do pisma.

Sesja w semestrze letnim

Zarządzenie nr 3/2016 Prodziekana ds. studenckich Wydziału „Artes Liberales”

Zgodnie z & 17 ust. 8 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 roku ogłaszam harmonogram egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych na Wydziale „Artes Liberales”. Plan egzaminów i zaliczeń dla przedmiotów realizowanych na Wydziale „Artes Liberales” stanowi załącznik do pisma.

Praca wydziału w dniu 27 maja 2016

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w piątek 27 maja na Wydziale „Artes Liberales” zostały ogłoszone godziny dziekańskie od 8:00 do 20:00.