Rekrutacja 2017/2018


Basen Morza ŚródziemnegoŚródziemnomorze to bardzo ważny region świata – kolebka naszej cywilizacji, a także wspólnota kulturowa, która wykracza poza granice geograficzne jednego obszaru. Jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że i Ty do niej należysz. Interdyscyplinarne studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska na Wydziale „Artes Liberales” dają możliwość poznania i zrozumienia tej wspólnoty.

Dlaczego warto studiować kulturoznawstwo – cywilizację śródziemnomorską?

  • Poznając kulturę Śródziemnomorza, tak w dawnych epokach jak i w jej dzisiejszej różnorodności, poznajemy i lepiej rozumiemy świat i, w konsekwencji, samego siebie, nasze miejsce w świecie. 

    La Antigua, Gwatemala; (City Clock Magazine (flickr.com) | CC BY-NC-SA 2.0)

    La Antigua, Gwatemala; (City Clock Magazine (flickr.com) | CC BY-NC-SA 2.0)

  • Mamy możliwość obserwować ewolucję kultury, jej złożoność, a zarazem jej trwałe  wartości i podskórne niekiedy, ale niezmienne wyznaczniki, dające się dojrzeć nie tylko w Basenie Morza Śródziemnego, ale też w odległych od niego regionach świata, jak choćby w Ameryce.
  • Studia te, dające możliwość nauki języków krajów śródziemnomorskich, pozwalają nam na spotkanie i zbudowanie prawdziwych i bezpośrednich relacji z drugim człowiekiem oparte na zrozumieniu jego odmienności, a zarazem podobieństwa do nas samych.
  • Studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska zapewniają studentowi możliwość wielokierunkowego rozwoju poprzez naukę języków obcych, historii sztuki i kultury krajów Basenu Morza Śródziemnego oraz rozwijanie kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i kreatywność.

Studia I stopnia

Na poziomie licencjackim studenci wybierają ścieżkę, którą chcieliby przemierzać Śródziemnomorze. Proponujemy cztery:

bałkańsko-grecką,
włosko-francuską,
iberyjską,
transatlantycką.

Studenci zapoznają się z ewolucją kultury danego regionu, od czasów grecko-rzymskich po współczesność, z uwzględnieniem kultury masowej.

Studia II stopnia

Photo GEM (flickr.com) | CC BY-NC-SA 2.0

Photo GEM (flickr.com) | CC BY-NC-SA 2.0

Program studiów II stopnia, na których również podąża się wybraną ścieżką tematyczną, kładzie nacisk na tematykę kulturową współczesnych regionów Śródziemnomorza: nowogreckiego, włoskiego i iberyjskiego, w tym także na współczesną kulturę masową. Dzięki odpowiednio dobranej ofercie seminariów, wykładów monograficznych i konwersatoriów studenci mogą wybierać sprofilowane specjalizacje w zakresie cywilizacji antycznej i jej recepcji czy współczesnej kultury Śródziemnomorza (kultura nowogrecka, włoska, hiszpańska).

Nauka języków obcych

DSC07467

Studenci naszego Wydziału są zapraszani do udziału w pionierskich projektach badawczych i szkoleniowych. W Pracowni „Spotkania Starego i Nowego Świata”, którą kieruje dr hab. Justyna Olko, są realizowane zespołowe projekty “Europa i Ameryka w kontakcie” oraz “Zaangażowana humanistyka” – to pierwsze w historii polskiej humanistyki granty przyznane przez European Research Council oraz Komisję Europejską w ramach Programu Twinning. Ich celem jest badanie wielusetletniego przekazu między- kulturowego, a także rewitalizacja języków zagrożonych wymarciem. Ratowanie języka wilamowskiego w Polsce oraz nahuatl w Meksyku jest możliwe m.in. dzięki udziałowi studentów Wydziału.

Studenci mają szansę poznać języki nowożytne Śródziemnomorza: nowogrecki, włoski, hiszpański lub francuski. Na poziomie magisterskim część zajęć właśnie w tych językach prowadzą native speakerzy. Specjalnie projektowane dla naszych studentów lektoraty z języków starożytnych zwiększają ich kompetencje językowe. Wydział „Artes Liberales” oferuje również jedyną w Polsce i jedną z niewielu w skali światowej możliwość nauki nahuatl – języka Azteków.

Przykładowe przedmioty

Historia kultury i literatury Grecji i Rzymu; Historia literatury bizantyńskiej; Historia i literatura Grecji nowożytnej; Historia literatury francuskiej i włoskiej; Historia kultury iberyjskiej; Historia kultury iberoamerykańskiej; Sztuka renesansu i baroku; Dzieje współczesnego Śródziemnomorza; Tradycje antyczne w Europie Środkowej; Kultura audiowizualna; Kultura prezentacji i sztuki pisania; Podstawy ochrony własności intelektualnych; Instytucje kulturalne i ich zasady; Metodologia pracy naukowej. Ważnym filarem studiów jest uwzględnienie w programie zajęć koniecznych do pełnego zrozumienia zagadnień sytuujących się na przecięciu różnych dyscyplin (antropologii, semiotyki, literaturoznawstwa itp.).

Zajęcia dodatkowe

Wydział „Artes Liberales” posiada bogatą ofertę także zajęć fakultatywnych, którą modyfikujemy co roku zgodnie z potrzebami studentów i kierunkami badań wykładowców. Są to m.in.: teatr antyczny, taniec grecki, wino w kulturze Śródziemnomorza, kultura francuskiego średniowiecza, renesans włoski i europejski, kultura staropolska, antyk romantyków, dzieje Bałkanów, prawosławie, judaizm, współczesna polityka krajów Śródziemnomorza, Polacy w Rosji, modernizacja a globalizacja, starożytne bestie i potwory w popkulturze, literatura dziecięca, audiowizualność w kulturze (filmy, seriale, gry komputerowe).

Co dalej po studiach?

Wszechstronna wiedza o kulturze i tradycji Śródziemnomorza jest podstawą kształcenia, ale studenci naszego Wydziału w trakcie wszystkich zajęć zdobywają też najbardziej cenione przez pracodawców kompetencje miękkie, czyli m.in. umiejętność pracy w grupie, redagowania tekstów różnego typu czy wygłaszania publicznych prezentacji.

P1590341

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) naszego Wydziału zaprasza studentów do udziału w projektach poświęconych recepcji antyku. Współpracujemy z uczonymi z różnych stron świata: od Stanów Zjednoczonych, przez kraje Europy i Afryki, po Australię. Będziemy wspólnie odkrywać nasze mityczne dzieciństwo w ramach projektu „Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges”, na który prof. Katarzyna Marciniak, dyrektor OBTA, jako pierwsza osoba w Polsce otrzymała ERC Consolidator Grant w dziedzinie humanistyki. Jeśli interesujesz się recepcją antyku w literaturze, filmach i grach komputerowych, zapraszamy na wspólną, naukową przygodę!

Dzięki bogatemu i wszechstronnemu programowi kształcenia nasi absolwenci są otwarci i przygotowani do pracy w tych wszystkich sektorach, gdzie wymagane są wiedza o kulturze i tradycji Śródziemnomorza, umiejętności organizacyjne oraz wysokie kompetencje społeczne, np. działalność wydawnicza, tłumaczenia, dziennikarstwo i media, organizacja wydarzeń kulturalnych, turystyka, dyplomacja, edukacja, praca w instytucjach europejskich. Po studiach magisterskich istnieje także możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich oferowanych przez nasz Wydział.

Terminy rejestracji

Studia I stopnia: 1 sierpnia – 31 sierpnia 2017 r. oraz 11 września – 19 września 2017 r.
Studia II stopnia: 1 sierpnia – 19 września 2017 r. 

Szczegóły na temat rekrutacji znajdują się na poniższych stronach

Pytania w sprawie rejestracji i rekrutacji na studia można kierować do Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Wydziału „Artes Liberales” mailowo (rekrutacja_cs@al.uw.edu.pl) lub telefonicznie (22 55 25 910, wew. 115).
Informator Wydziału „Artes Liberales” dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Social media

  • Wydział „Artes Liberales”: Facebook, Instagram
  • Kierunek: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska: Facebook

Komentarze są wyłączone.