Rekrutacja


Basen Morza ŚródziemnegoŚródziemnomorze to bardzo ważny region świata – kolebka naszej cywilizacji, a także wspólnota kulturowa, która wykracza poza granice geograficzne jednego obszaru. Jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że i Ty do niej należysz. Interdyscyplinarne studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska dają możliwość poznania i zrozumienia tej wspólnoty.

Dlaczego warto studiować kulturoznawstwo – cywilizację śródziemnomorską?

  • Poznając kulturę Śródziemnomorza, tak w dawnych epokach jak i w jej dzisiejszej różnorodności, poznajemy i lepiej rozumiemy świat i, w konsekwencji, samego siebie, nasze miejsce w świecie. 

    Fiesta (Sewilla, Andaluzja). Fot. Ambasada Hiszpanii

  • Mamy możliwość obserwować ewolucję kultury, jej złożoność, a zarazem jej trwałe  wartości i podskórne niekiedy, ale niezmienne wyznaczniki, dające się dojrzeć nie tylko w Basenie Morza Śródziemnego, ale też w odległych od niego regionach świata, jak choćby w Ameryce.
  • Studia te, dające możliwość nauki języków krajów śródziemnomorskich, pozwalają nam na spotkanie i zbudowanie prawdziwych i bezpośrednich relacji z drugim człowiekiem oparte na zrozumieniu jego odmienności, a zarazem podobieństwa do nas samych.
  • Studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska zapewniają studentowi możliwość wielokierunkowego rozwoju poprzez naukę języków obcych, historii sztuki i kultury krajów Basenu Morza Śródziemnego oraz rozwijanie kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i kreatywność.
  • Studia dają możliwość wyboru jednej z czterech ścieżek językowych (bałkańsko-greckiej, włosko-francuskiej, iberyj-skiej, iberoamerykańsko transatlantyckiej). To pozwala na dostosowanie zajęć do konkretnych zainteresowań badawczych studentów i studentek, co promuje samodzielność. Wiele przedmiotów prowadzonych jest z udziałem ekspertów polskich i zagranicznych ze świata kultury – reżyserów, tłumaczy, dziennikarzy czy pisarzy

Trzy klucze do zrozumienia współczesności:

  • Antyk: funkcjonowanie i recepcja kultury antycznej od starożytności po XXI wiek
  • Interkulturowość: kultury, literatury, języki krajów śródziemnomorskich: Hiszpanii, Włoch, Francji, Grecji, w ujęciu również komparatystycznym
  • Interdyscyplinarność: miedzy kulturą humanistyczną a kulturą naukową – literatura, matematyka, medycyna, duchowość w dialogu

Uczestnicy szkoły terenowej zorganizowanej w Meksyku w ramach projektu „Zaangażowana humanistyka”.

Nie tylko studia

Studenci naszego Wydziału są zapraszani do udziału w pionierskich projektach badawczych i szkoleniowych. Praca przy takich przedsięwzięciach daje możliwość nawiązania kontaktów naukowych z wybitnymi specjalistami nie tylko z Polski, ale również z całego świata. Studenci uczestniczący w realizacji projektów mają możliwość udziału w konferencjach oraz w wyjazdach terenowych i do innych ośrodków uniwersyteckich. Międzynarodowe projekty to też szansa na zwiększenie umiejętności językowych oraz rozwijanie kompetencji miękkich.

„Europa i Ameryka w kontakcie” oraz „Zaangażowana humanistyka”

W międzynarodowym ośrodku badawczym „Center for Research and Practice in Cultural Continuity”, którym kieruje dr hab. Justyna Olko, są realizowane zespołowe projekty „Europa i Ameryka w kontakcie” oraz „Zaangażowana humanistyka” – to pierwsze w historii polskiej humanistyki granty przyznane przez European Research Council oraz Komisję Europejską w ramach Programu Twinning. Ich celem jest badanie wielusetletniego przekazu międzykulturowego, a także rewitalizacja języków zagrożonych wymarciem.  Ratowanie języka wilamowskiego w Polsce oraz nahuatl w Meksyku jest możliwe m.in. dzięki studentom naszego Wydziału.

„Our Mythical Childhood…”

P1590341

Warsztaty „The Present Meets the Past” w ramach projektu „Our Mythical Childhood…”

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną należący do Wydziału zaprasza studentów do udziału w projektach poświęconych recepcji antyku. OBTA współpracuje z uczonymi z różnych stron świata: od Stanów Zjednoczonych, przez kraje Europy i Afryki, po Australię. W ramach projektu „Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges”, na który prof. Katarzyna Marciniak, dyrektor OBTA, jako pierwsza osoba w Polsce otrzymała ERC Consolidator Grant w dziedzinie humanistyki, międzynarodowy zespół uczonych i studentów odkrywa nasze mityczne dzieciństwo. Jeśli interesujesz się recepcją antyku w literaturze, filmach i grach komputerowych, zapraszamy na wspólną, naukową przygodę!

Co dalej po studiach?

Dzięki bogatemu i wszechstronnemu programowi kształcenia nasi absolwenci są otwarci i przygotowani do pracy w tych wszystkich sektorach, gdzie wymagane są wiedza o kulturze i tradycji Śródziemnomorza, umiejętności organizacyjne oraz wysokie kompetencje społeczne, np. działalność wydawnicza, tłumaczenia, dziennikarstwo i media, organizacja wydarzeń kulturalnych, turystyka, dyplomacja, edukacja, praca w instytucjach europejskich. Po studiach magisterskich istnieje także możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich prowadzonych przez nasz Wydział.

Zasady rekrutacji

Pytania w sprawie rejestracji i rekrutacji na studia można kierować do Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Wydziału „Artes Liberales” mailowo (rekrutacja_cs@al.uw.edu.pl).

Social media

Informator o studiach i inne poradniki

Komentarze są wyłączone.