Ogłoszenie – wypożyczanie książek

Wyrażam zgodę na wypożyczanie książek przez studentów AL (nie więcej niż dwóch jednocześnie na okres dwóch tygodni). Wypożyczenie książki odbywa się na wniosek promotora i dotyczy wyłącznie studentów Studiów Śródziemnomorskich AL oraz Filologii Nowogreckiej AL, którzy przygotowują w danym roku akademickim pracę dyplomową.
Dziekan Wydziału „Artes Liberales”

Komentarze są wyłączone.