Studia – pełny tekst

Studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Zindywidualizowany program umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu Śródziemnomorza z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniają również teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Studenci śledzą recepcję antyku w kulturze europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji antycznej w Europie Środkowej, uczą się języków klasycznych – łaciny i greki oraz jednego z trzech języków nowożytnych – włoskiego, hiszpańskiego lub nowogreckiego. Oprócz tego proponuje się im wykłady z zakresu antropologii kultury, historii kultury bizantyńskiej, kultury łacińskiego średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia, a także kultury judaizmu, islamu oraz literatury nowożytnej Grecji.

Studia przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy humanistycznej i wysokim poziomie umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych, specjalistów w pełni rozumiejących przebieg europejskich procesów cywilizacyjnych.

Na początku studiów I stopnia każdy student wybiera jedną z trzech ścieżek specjalizacyjnych – iberyjską, francusko-włoską lub bałkańsko-grecką, które obejmują co najmniej 120 godzin wykładów dotyczących historii kultury wybranego regionu. Od 2010 roku wprowadzona została czwarta ścieżka, iberoamerykańska / transatlantycka. Pozwala ona studentom spojrzeć na kulturę iberyjską z perspektywy mieszkańców Nowego Świata. Studenci dowiedzą się również o reakcjach Europejczyków na inność, odkrytą w wyniku podbojów i kolonizacji.

Program studiów II stopnia, na których podąża się wybraną wcześniej ścieżką tematyczną, kładzie nacisk na tematykę kulturową współczesnych regionów Śródziemomorza: nowogreckiego, włoskiego i iberyjskiego, w tym także współczesną kulturę masową. Dzięki odpowiednio dobranej ofercie seminariów, wykładów monograficznych i konwersatoriów studenci mogą wybierać wyraźnie sprofilowane specjalizacje w zakresie cywilizacji antycznej, neołacińskiej czy współczesnej kultury Śródziemnomorza (kultura nowogrecka, włoska, hiszpańska).

Część zajęć prowadzona jest w języku hiszpańskim bądź włoskim i właśnie te zajęcia są najłatwiej dostępne dla zagranicznych studentów chcących studiować na Wydziale „Artes Liberales”.


Komentarze są wyłączone.